Мова є засобом адаптації в чужому для інокомуніканта середовищі та засобом формування духовно багатої вторинної мовної особистості з високим рівнем мовленнєвої компетентності та готовністю до освітньої діяльності в умовах вищої школи.

Курс демонструє організацію оцінювання в системі Moodle

Курс демонструє організацію оцінювання в системі Moodle

Тестовий курс І - курс для навчального тренінгу ДРК

Тестовий курс ІІ - курс для навчального тренінгу ДРК

Тестовий курс ІІІ - курс для навчального тренінгу ДРК